పేజీ బ్యానర్

పర్యావరణ విధానం

పర్యావరణ విధానం

Colorcom గ్రూప్ పర్యావరణాన్ని రక్షించడం మరియు సంరక్షించడం యొక్క ప్రాముఖ్యత గురించి తెలుసు మరియు భవిష్యత్ తరాలకు స్థిరత్వాన్ని నిర్ధారించడం మా కర్తవ్యం మరియు బాధ్యత అని నమ్ముతుంది.

Colorcom గ్రూప్ మన పర్యావరణం మరియు మన గ్రహం యొక్క భవిష్యత్తుకు కట్టుబడి ఉంది.మా కార్యకలాపాలు మరియు తయారీల పర్యావరణ ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి మేము కట్టుబడి ఉన్నాము, ఇందులో మా స్వంత సౌకర్యాలు మరియు మా సరఫరాదారులు తగ్గిన శక్తి వినియోగానికి దోహదపడతారు.మేము Colorcom గ్రూప్ యొక్క సానుకూల పర్యావరణ పరిరక్షణ వైఖరిని ప్రదర్శించే వివిధ పర్యావరణ ధృవీకరణలను పొందాము.